ಕನಸಿನ ಅನುಭವಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಹಾಗೂ ಕನಸಿನ ತುಣುಕುಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..Tuesday, December 17, 2013

ನನಗನಿಸಿದ್ದು-8 


ನಿನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ
ಏರಲಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೊರಗಿ 
ನಾನು ಮತ್ತೂ 
ಕುಬ್ಜಳಾದೆ!!

@ ನನಗನಿಸಿದ್ದು ~  ©ಸುಷ್ಮಸಿಂಧು 
(image-web)

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

Font open ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ! :-(

ravivarma said...

tumbaa arthapurnavaagide..