ಕನಸಿನ ಅನುಭವಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಹಾಗೂ ಕನಸಿನ ತುಣುಕುಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..Friday, September 21, 2012

Article- ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಲಿ

My Article on interview in 19/9 vijaya karnataka.. Feedback pls :)
http://vijaykarnataka.indiatimes.com/articleshow/16451727.cms
vijaykarnataka.indiatimes.com

3 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಸಂದರ್ಶನದ ಹೂರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟ ಲೇಖನ.

Ajju.... said...

Nice indeed.

Ajju.... said...

Nice Indeed.